Kommende publikasjoner

Lærebok i krigens folkerett. Hellestveit og Nystuen utgir i 2020 en lærebok om krigens folkerett på Universitetsforlaget. Boken tar for seg folkerettens regler for maktbruk, humanitærrett, menneskerettigheter i konflikt, internasjonal strafferett og terroristers stilling i folkeretten. Boken benytter særlig eksempler fra norske militæroperasjoner i utlandet de siste årene for å illustrere ulike problemstillinger.