Ny rapport: Nato, Norge og kjernevåpen


Denne rapporten analyserer Natos atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til TPNW. Rapporten er basert på åpne kilder, dokumenter frigitt fra Utenriksdepartementet (UD) og seks dybdeintervjuer med personer med lang erfaring innenfor norsk statsforvaltning og/eller Forsvaret. Last ned hele rapporten her. Egeland…

Ingrid Aunes minnepris til Kjølv Egeland


Egeland vant prisen for sin artikkel «Oslo’s “new Track”: Norwegian Nuclear Disarmament Diplomacy, 2005–2013», publisert i Journal for Peace and Nuclear Disarmament 2 (2) i 2019. I artikkelen undersøker han norsk nedrustningsdiplomati i perioden 2005–2013, en periode hvor Norge stod i spissen for det såkalte humanitære initiativet. Det humanitære initiativet…

15-17/20


6.april - 26. april. USA innleder forhandlinger om utnyttelse av rommet. USA gir direktiv om forhandlinger om utnyttelse av rommet. Trump har signert en ordre om å innlede samtaler med andre land om utnyttelse av rommet. Det er en del av Space Policy Directive -1 fra 2017. The devil in…