Kapittel om syntetisk biologi og folkerettens forbud mot biovåpen i Routledge Handbook on War, Law and Technology


Hellestveit er medforfatter sammen med Filippa Lentzos på et kapittel om syntetisk biologi og biologivåpenkonvensjonen i  Routledge Handbook of War, Law and Technology. Kapitlet gir en beskrivelse av hvilken vei militarisering av syntetisk biologi går, og diskuterer om det kategoriske forbudet mot biologiske våpen i folkeretten dekker ulike sider ved…

The TPNW: Setting the record straight


Rapporten "The TPNW: Setting the record straight" analyserer debatten om forbudet mot atomvåpen. Traktatens kritikere har hevdet at avtalen ikke inneholder verifiseringsforpliktelser, vil undergrave ikkespredningsregimet eller inneholder udefinerbare begreper. Rapportforfatterne hevder at de fleste av disse argumentene mangler belegg, og at debatten i stor grad koker ned til et spørsmål…