Kapittel om syntetisk biologi og folkerettens forbud mot biovåpen i Routledge Handbook on War, Law and Technology

Hellestveit er medforfatter sammen med Filippa Lentzos på et kapittel om syntetisk biologi og biologivåpenkonvensjonen i  Routledge Handbook of War, Law and Technology. Kapitlet gir en beskrivelse av hvilken vei militarisering av syntetisk biologi går, og diskuterer om det kategoriske forbudet mot biologiske våpen i folkeretten dekker ulike sider ved militarisering av syntetisk biologi.

Routledge Handbook of War, Law and Technology: 1st Edition (Hardback) book cover

ICC has acquitted Bemba Gombo on charges of war crimes and crimes against humanity.

The ICC Appeals Chamber has determined  that the crimes of which Bemba was convicted by the ICC were not within the facts and circumstances described in the charges against him, and therefore the trial court could not have entered a judgment upon him. Writing for the majority, Presiding Judge Christine Van den Wyngaert said “Mr. Bemba cannot be held criminally responsible for the crimes committed» by troops who were under his command. Fortsett å lese «ICC has acquitted Bemba Gombo on charges of war crimes and crimes against humanity.»

Lovligheten til USA, Frankrike og Storbritannias angrep mot Syria i april 2018

Den 14. april 2018 angrep USA, Frankrike og Storbritannia syriske militære mål knyttet til infrastruktur for kjemivåpen som svar på et angivelig gassvåpenangrep i Douma i Øst-Ghouta den 7. april 2018. I den norske offentligheten har det vestlige angrepet av flere blitt fremstilt som et klart brudd med folkeretten. Internasjonalt er det blitt argumentert både for at angrepet er ulovlig og lovlig. Fortsett å lese «Lovligheten til USA, Frankrike og Storbritannias angrep mot Syria i april 2018»

Gerasimovs hybrid-krig

«Hybrid krigføring» blir vanligvis kreditert stabsjefen i det russiske militæret, General Valerij Gerasimov. I 2013 holdt Gerasimov en tale hvor han fremstilte sitt syn på hybrid krigføring som et asymmetrisk svar på spredning av liberalt demokrati i en globalisert verden. Gerasimov påsto at “rollen til ikke-militære virkemidler i å oppnå politisk og strategiske målsetninger har vokst og i mange tilfeller utkonkurrert militær maktbruk i sin effektivitet». Gerasimov konkluderer derfor med at «bred utnyttelse av politisk, økonomisk, informasjonsbasert, humanitær og andre ikke-militære virkemidler – må utnyttes i  koordinering med protest-potensialet i befolkningen og supplementert av militære midler av en skjult karakter.

Talen finnes her, og i engelsk oversettelse her.

 

Trump publiserer rapport om rettslige og politiske retningslinjer for maktbruk i militære operasjoner

I kjølvannet av valget av Donald Trump til amerikansk president i november 2016, tok Obama administrasjonen initiativ til å ferdigstille en rapport som identifiserte rettslige og politiske retningslinjer for maktbruk i militære operasjoner for den amerikanske statsmakten. Formålet var å identifisere (og fryse) praksis og forståelse av grensene for maktbruk, og å tvinge  senere administrasjoner til å identifisere endringer i forståelse eller praksis i rapports form for presentasjon og godkjennelse. Obamas rapport ligger her: US report on the legall and policy framework guiding military operations 2016. Den neste rapporten ble offentliggjort av Trump administrasjonen i mars 2018. Her er det identifisert oppdateringer og endringer gjort av Trump administrasjonen. Trumps rapport ligger her: US report on the legal and policy framework guiding military operations 2018.