Folkemord og ikke-statlige aktører

Hellestveit deltok i september på en internasjonal konferanse for å markere at det er 70 år siden Folkemordkonvensjonen ble fremforhandlet. Hellestveit la frem en akademisk analyse som tok for seg de folkerettslige utfordringene ved å holde ikke-statlige aktører til ansvar for folkemord. Paperet benytter særlig eksempler fra folkemordet på Jezidiene i 2014. En omarbeidet versjon vil bli publisert i en kommende bok redigert av Joyce A Apsel, Ellen Stensrud and Anton Weiss-Wendt.