6.april – 26. april. USA innleder forhandlinger om utnyttelse av rommet.

USA gir direktiv om forhandlinger om utnyttelse av rommet. Trump har signert en ordre om å innlede samtaler med andre land om utnyttelse av rommet. Det er en del av Space Policy Directive -1 fra 2017. The devil in the details er en passus i ordren om at «[o]uter space is a legally and physically unique domain of human activity, and the United States does not view it as a global commons.” Det ligger også en instruks om å arbeide imot at regelen i traktaten om utnyttelse i rommet og måne-avtalen (global commons) skal betraktes som uttrykk for internasjonal sedvanerett.

USA terrorlister russiske RIM. Det amerikanske utenriksdepartement har plassert russiske RIM på listen over globale terror-organisasjoner. Det er første gang en organisasjon med rasistisk ideologi (REMT – racially or ethnically motivated terrorism) har blitt plassert på listen over SDGT, Specially Designated Global Terrorist. Organisasjonen har hatt flere nordiske statsborgere som medlemmer. Terror-listingen er mulig som følge av Trumps utvidelse av terrorlovgivningen i USA høsten 2019, gjennom ordre 13886 – det mest omfattende utvidelsen siden 2001. Ordren utvider nedslagsfeltet også til finansinstitusjoner. Dette vil trolig særlig få store følger for de statlige aktørene som USA terrorlister, som iranske IRGC.

HRW oppfordrer Afghanistan til å straffeforfølge ISIL leder for krigsforbrytelser. Aslam Farooqi, leder for ISKP (IS sin khorasan provins), ble tatt til fange 6 april. HRW oppfordrer afghanske myndigheter om å straffeforfølge ham for krigsforbrytelser i tråd med den nye afghanske straffeloven som trådde i kraft i 2018, hvor internasjonale forbrytelser er inkorporert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.