Aktiviteter

Kjernevåpenkontroll i «oppmerksomhetsøkonomien».  I september 2017 holdt Kjølv Egeland et foredrag ved IPPNWs årlige konferanse i York, UK, om kjernevåpen kontroll og nedrustning i en digital tidsalder. Egeland deltok også i et panel om kjernevåpen politikk og folkerett.

Modaliteter for militær kjernevåpensamarbeid. . Den 6. mars 2017 gav Kjølv Egeland sakkyndig redegjørelse for et forberedende møte for forhandlingene til Forbudstraktaten for Kjernevåpen i Geneve. Møtet ble holdt i UN Palais des Nations. Vertskap var Geneva Disarmament Platform og Østerrikes Utenriksministerium.