Publikasjoner

The TPNW: Setting the record straight

Rapporten «The TPNW: Setting the record straight» analyserer debatten om forbudet mot atomvåpen. Traktatens kritikere har hevdet at avtalen ikke inneholder verifiseringsforpliktelser, vil undergrave ikkespredningsregimet eller inneholder udefinerbare begreper. Rapportforfatterne hevder at de fleste av disse argumentene mangler belegg, og at debatten i stor grad koker ned til et spørsmål om legitimiteten av kjernefysisk avskrekking.

Last ned PDF.

The TPNW and its implications for Norway

Rapporten «The TPNW and its implications for Norway» forklarer innholdet i Traktaten om forbud mot atomvåpen (vedtatt i juli 2017), undersøker traktatens kompatibilitet med norske forsvarsplaner og diskuterer noen av de sentrale dilemmaene norske politikere må ta stilling til.

Last ned PDF.

The nuclear weapons ban treaty and the non-proliferation regime

Traktaten om forbud mot atomvåpen komplementerer og understøtter det globale ikkespredningsregimets normer og kontrollmekanismer.

Artikkelen er publisert av Medicine, Conflict and Survival.