Sanksjoner som virkemiddel i internasjonale relasjoner

Cecilie Hellestveit deltok i et panel under HUMAN filmfestival om BDS-kampanjen for å forklare hvordan det folkerettslige virkemiddelet sanksjoner fungerer som pressmiddel for å få stater til å endre adferd. For at sanksjoner skal være effektive tilsier både sanksjoners natur og empirien at  1) sanksjonene må være rettet mot en bestemt målgruppe 2) sanksjonene må følges av et klart krav om endring i adferd 3) det må være en klar forbindelse mellom målgruppen og muligheten for endret adferd.