Handelsavtalen RCEP i Asia er underveis og vil bli verdens klart største.


RCEP,  Regional Comprehensive Economic Partnership, er en mulig handelsblokk som etableres mellom 16 land. Deltagende land er 10 land fra ASEAN - Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filippinene, SIngapore, Myanmar, Camobida, Laos, Brunei, samt AUstralia, Kina, India, Japan, Sør-Korea og New Zealand. Det har vært holdt 20 forhandlingsrunder så langt,  det…