Bok om krigens folkerett

Boken Krigens folkerett - Norge og vår tids kriger skrevet av Hellestveit og Nystuen utgis på Universitetsforlaget i januar 2020. Boken lanseres på Litteraturhuset i Oslo 23. januar 2020. Boken ble anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap, Forskerforum, Aftenposten samt Ny Tid. https://issuu.com/universitetsforlaget/docs/sider_fra_9788215028347_hellestveit_og_nystuen_kri?fr=sMjlmMjM3OTYwMA.

The TPNW: Setting the record straight

Rapporten "The TPNW: Setting the record straight" analyserer debatten om forbudet mot atomvåpen. Traktatens kritikere har hevdet at avtalen ikke inneholder verifiseringsforpliktelser, vil undergrave ikkespredningsregimet eller inneholder udefinerbare begreper. Rapportforfatterne hevder at de fleste av disse argumentene mangler belegg, og at debatten i stor grad koker ned til et spørsmål…

EMK artikkel 3 som hjemmel for beskyttelse mot retur av flyktninger

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) er et sentralt europeisk instrument for å gi flyktninger vern mot retur. I dette foredraget, holdt på Juristkongressen 2018 gir Hellestveit en oversikt over tolkningspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) de siste 30 år av forbudet i EMK artikkel 3 mot integritetskrenkelser (tortur og umenneskelig behandling)…