Autonome våpen og droner

Hellestveit deltok på et seminar om autonome våpensystemer hos Minerva 7.oktober. På et seminar om autonome våpen i regi av YATA 12. november deltok både Hellestveit og Egeland.

Nystuen og Hellestveit var begge utvalgsmedlemmer i Etikkutvalget, som i NOU 2020:7 foreslår å legge dødelige autonome våpen til listen over produkter som Oljefondet ikke skal være investert i. Hellestveit deltok på et panel ved Oslo Met i anledning et opprop fra fagmiljøene om et forbud mot dødelige autonome våpen. Hun var også med på et panel organisert av Norsk Folkehjelp mfl som spurte hvilken rolle Norge kan eller bør ta. 

Autonome våpen  (drapsroboter) og ansvar under internasjonal humanitærrett. Cecilie Hellestveit deltok i 2016 på CCW ekspert møtet om autonome våpen i Geneve. Hun var invitert til å gi et  innlegg  om  Dødelige autonome våpen systemer og ansvar for folkerettsbrudd for diplomater fra 130 stater. Innlegget ble deretter gjort om til et kapittel om Accountability for Lethal Autonomous Weapons Systems under International Humanitarian Law (2016), i en bok redigert av Prof. Robin Geiss «Lethal Autonomous Weapons Systems – Technology, Definition, Ethics, Law & Security». German Federal Foreign Office, Berlin. ss. 135-148.

Akademisk artikkel om autonome våpen.  Kjølv Egeland publiserte en akademisk artikkel om  ‘Lethal Autonomous Weapons under International Humanitarian Law’ i Nordic Journal of International Law, vol. 85, no. 2, 2016. Artikkelen var basert på Egelands Masteroppgave om samme tema levert ved Universitetet i Oslo. 

Dronebruk og folkerett. Cecilie Hellestveit deltok på et lukket ekspert seminar med europeiske og amerikanske diplomater, akademikere og embedsfolk om folkerettslig lovlighet av dronebruk i ulike situasjoner. Møtet fant sted i Washington DC i 2015 ved Stimson, og resulterte i publikasjonen av et  Drone Directory.