Kjernevåpen

 

Kjernevåpen og nedrustning.  Kjølv Egeland har forfattet artikkelen «The Diplomacy of Resistance: Power, Hegemony and Nuclear Disarmament» sammen med  Nick Ritchie. Arikkelen kommer i Global Change, Peace & Security, 2018.
I september 2017, ga Kjølv Egeland en presentasjon om kjernevåpen og nedrustning i den digitale tidsalder med tittel «Nuclear arms control in the ‘attention economy'» på IPPNWs årlige konferanse, i York, UK. Egeland deltok også på et panel om kjernvåpen-politikk og folkerett.

Egeland har også publisert «How I Learned to Stop Worrying and Embrace Diplomatic ‘Polarization'», i Peace Review, vol. 29, no. 4, 2017, «Forvandlingen: Om atomvåpen, anerkjennelse og utenrikspolitiske linjeskift», i Nytt Norsk Tidskrift, vol. 34, no. 2, 2017, samt «Punctuated Equilibrium in Multilateral Nuclear Disarmament» i Peace Review, vol. 28, no. 3, 2016.

Forbudstraktaten mot kjernevåpen.

Kjølv Egeland har forfattet en artikkel om «Nuclear Abolition from Baruch to the Ban», som  kommer i Cecilia M. Bailliet and Kjetil M. Larsen (red), Research Handbook in International Law and Peace, Cheltenham, Edward Elgar, 2018.

Egeland har også en arikkel om forbudstraktaten med tittel «Banning the Bomb: Inconsequential Posturing or Meaningful Stigmatization?»Global Governance, vol. 24, no. 1, 2018.

6. mars 2017, ga Kjølv Egeland et sakkyndig vitnemål med tittel «Modalities of military nuclear cooperation» til et forberedende møte til forhandlingen av Traktaten om Forbud mot Kjernevåpen i Geneve. Møtet ble holdt ved UN Palais des Nations. Vertskap var Geneva Disarmament Platform og Østerrikes Utenriksdepartement.

Kjernevåpen og folkerett

Nystuen redigerte fagboken Nuclear Weapons Under International Law, Cambridge University Press i 2014, i samarbeid med Stuart Maslen og Annie Golden-Bersagel. Boken samlet en rekke artikler om den rettslige statusen til kjernevåpen under ulike folkerettsregimer. Nystuen forfattet også kapitlet «Threats of use of Nuclear Weapons and International Humanitarian Law». Sammen med Hugo Graff skrev Nystuen også et kapittel om NPT,  «The Non-Proliferation Treaty» i samme bok. Nystuen sammenfattet også det avsluttende kapitlet «Conclusions on the Status of Nuclear Weapons under International Law». Hellestveit forfattet kapitlet «Nuclear Weapon Free Zones» i samarbeid med Daniel Mekonnen.