Rapport om deportasjon av barn fra Ukraina


Den30 mars 2023 utløste 45 medlemsstater i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) etter konsultasjoner med Ukraina, OSSEs Moskva-mekanisme på temaet tvungen fordrivelse eller deportasjon av barn fra krigsteateret i Ukraina til ukrainsk territorium midlertidig okkupert av Russland eller til Den russiske føderasjon. Cecilie Hellestveit ble valgt av…

Sult som våpen i krig


NAIL og HL-senteret gir ut rapport om sult som våpen i krig. Som del av HL-prosjektet "Inclusive citizenship", organiserte HL-senteret og NAIL et internasjonalt webinar i desember 2020 for å sammenligne bruk av sult som våpen i krig i konfliktene i Syria og Jemen, og diskutere de ulike redskapene som…

Ny rapport: Nato, Norge og kjernevåpen


Denne rapporten analyserer Natos atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til TPNW. Rapporten er basert på åpne kilder, dokumenter frigitt fra Utenriksdepartementet (UD) og seks dybdeintervjuer med personer med lang erfaring innenfor norsk statsforvaltning og/eller Forsvaret. Last ned hele rapporten her. Egeland…

The TPNW: Setting the record straight


Rapporten "The TPNW: Setting the record straight" analyserer debatten om forbudet mot atomvåpen. Traktatens kritikere har hevdet at avtalen ikke inneholder verifiseringsforpliktelser, vil undergrave ikkespredningsregimet eller inneholder udefinerbare begreper. Rapportforfatterne hevder at de fleste av disse argumentene mangler belegg, og at debatten i stor grad koker ned til et spørsmål…