Rapport om behovet for å regulere marin plastforsøpling

Havene vår er fulle av plast, og de siste par årene har stadig flere land begynt å peke på behovet for en ny internasjonal avtale som kan bidra til å løse problemet. Som et innspill til denne debatten har Folkerettsinstituttet skrevet en rapport om hva en slik avtale kan gjøre, og hvorfor det er behov for den. Rapporten starter med en problembeskrivelse og en gjennomgang av bakenforliggende årsaker, før den går gjennom mulige elementer som kunne inngått i en ny internasjonal avtale. Rapporten er skrevet av Torbjørn Graff Hugo, med støtte fra Verdens Naturfond Norge (WWF).

Last ned rapporten her (PDF)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *