Aktiviteter

Folkerettsinstituttet er involvert i et spekter av aktiviteter knyttet til styrking av folkeretten i Norge og internasjonalt. Vi holder forelesninger og kurs, vi driver med forskning og analyse, og vi bidrar med faglig ekspertise i internasjonale prosesser for utvikling og styrking av folkeretten.

  • Lansering av Krigens folkerett
    Gro og Cecilie lanserte lærebok/oppslagsverket "Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger" den 23.01.2020. Presidenten i Norges Røde Kors, Robert Mood deltok i samtalen foran en fullsatt Wergeland-sal på Litteraturhuset i Oslo. Boken har også blitt presentert for Norsk Forening for Internasjonal Rett, for Forskningsgruppen for menneskerettigheter, væpnede konflikter, fred og sikkerehet ved Juridisk … Les mer