Om Folkerettsinstituttet

Formål

NAIL (Norwegian Academy of International Law), med det norske navnet Folkerettsinstituttet, er opprettet til fremme av kunnskap om folkerett. Folkerettsinstituttet er et uavhengig, ikke-kommersielt fagmiljø som arbeider for å heve kompetansen om folkerett og øke forståelsen av folkerettslige regler, prosesser og mekanismer.

Kompetanseområder

 • TRAKTATRETT
 • INTERNATIONAL PROSEDYRE OG  PROSESS
  • Multilaterale (traktater)
  • Plurilaterale (som for eksempel Dayton, Astana)
  • Bilaterale (våpenhviler, fredsavtaler)
 • MAKTBRUK
  • FN-Pakten
  • Militære operasjoner
  • Sanksjoner
 • INTERNASJONAL HUMANITÆRRETT (KRIGENS FOLKERETT)
  • Beskyttelse av krigens ofre
  • Regler for stridighetene
  • Våpenregler
 • INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER
  • Menneskerettighetskonvensjoner
  • Traktatorganer inklusive domstoler, FN, Europarådet
  • MR i væpnet konflikt
  • MR og business
 • NEDRUSTNING
  • Masseødeleggelsesvåpen
  • Humanitær nedrustning
  • Eksportkontroll
 • HÅNDHEVELSE
  • Terror
  • Fremmedkrigere
  • Internasjonal strafferett
  • Nasjonal rett
 • INTERNASJONAL FOLKERETTSPOLITIKK
  • International sikkerhets- og forsikringspolitikk
  • Institusjonsbygging og internasjonale regimer
  • Multilateralt diplomati
  • Diplomatisk historie og strategi

Økonomi

I 2018 har Folkerettsinstituttets arbeid blitt støttet av Norske leger mot atomvåpen, New Zealands utenriksdepartement og Norsk folkehjelp.

.