Ukraina-krigen og krigens folkerett


Folkerettskonferansen 2022 ble avholdt på Litteraturhuset 29. september 2022 . Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit deltok med innlegg om hhv. krigsforbrytelser og oppgjør (Nystuen) og folkerettslig nøytralitet, partsforhold og partiskhet (Hellestveit). Innleggene har blitt bearbeidet for publikasjon og kan leses her.

EMK artikkel 3 som hjemmel for beskyttelse mot retur av flyktninger


Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) er et sentralt europeisk instrument for å gi flyktninger vern mot retur. I dette foredraget, holdt på Juristkongressen 2018 gir Hellestveit en oversikt over tolkningspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) de siste 30 år av forbudet i EMK artikkel 3 mot integritetskrenkelser (tortur og umenneskelig behandling)…