11. September 2001 20 år etter


Hellestveit og Nystuen bidro med et kapittel om folkerett og 11. september 2001 i et spesialnummer om angrepenes betydning utgitt av det skandinaviske tidsskriftet Internasjonal politikk (NUPI). Hellestveit deltok på lanseringsseminaret på NUPI, hvor Julie Wilhelmsen, Anders Romarheim og Hellestveit diskuterte effektene av 11. september med redaktørene.

Sult som våpen i krig


NAIL og HL-senteret gir ut rapport om sult som våpen i krig. Som del av HL-prosjektet "Inclusive citizenship", organiserte HL-senteret og NAIL et internasjonalt webinar i desember 2020 for å sammenligne bruk av sult som våpen i krig i konfliktene i Syria og Jemen, og diskutere de ulike redskapene som…

Ny rapport: Nato, Norge og kjernevåpen


Denne rapporten analyserer Natos atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til TPNW. Rapporten er basert på åpne kilder, dokumenter frigitt fra Utenriksdepartementet (UD) og seks dybdeintervjuer med personer med lang erfaring innenfor norsk statsforvaltning og/eller Forsvaret. Last ned hele rapporten her. Egeland…