Verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og ikkespredning – TPNW og NPT

NAIL-notat greier ut om verifikasjon.

Verifikasjon utgjør en sentral utfordring i arbeidet for en verden uten atomvåpen. I de senere år har det blitt uttrykt bekymring for at Traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) vedtatt i 2017 lemper på de etablerte standardene for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og ikkespredning etablert under Ikkespredningsavtalen (NPT) av 1968. Dette notatet greier ut om verifikasjonsordninger og sammenligner verifikasjonsmekanismene i henholdsvis TPNW og NPT. Vi konkluderer med at TPNWs verifikasjonsstandard for de fleste potensielle statsparter vil være høyere enn standarden under NPT. For et mindretall av potensielle statsparter vil standarden være den samme.

Last ned PDF.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *