Tema

Folkerettsinstituttet engasjerer seg i og er opptatt av et bredt spekter av internasjonale spørsmål, fra sikkerhet og nedrustning til marin plastforsøpling og antibiotikaresistens.

 • KRIG OG FRED
  • Militær maktbruk og folkerett
   • Intervensjoner
   • Selvforsvar
   • Targeted killings
  • Sanksjoner
  • IHR/ krigens folkerett
   • Klassifisering av situasjon
   • Militære mål/beskyttelse av sivile
   • Væpnet konflikt og miljøskade
   • Selskaper i krigssoner
   • Represalier 
   • Krigsforbrytelser
  • Våpen
   • Atomvåpen
   • Klaser og miner
  • Moderne teknologi
   • Droner
   • Autonome våpen
   • Bio/syntetiske våpen
  • MR i konflikt
   • Kontraterroroperasjoner
   • Internering/frihetsberøvelse
  • Fredsprosesser
 • UTVIKLING OG MILJØ
  • Global helse
  • Kapitalflukt
  • Marin plastforsøpling
  • Menneskerettigheter
   • Selskapers MR-ansvar
 • FOLKERETT
  • Rettslige tomrom
  • Regime-effektivitet
  • Folkerettslig metode
  • Implementeringsutfordringer

Internasjonal fred og sikkerhet

Internasjonal fred og sikkerhet er et av våre prioriterte saksfelt, og et område vi har lang erfaring med, både akademisk og som aktive deltakere i internasjonale politiske prosesser. Vi har spesielt god kompetanse på krigens folkerett/IRH, militær maktbruk, sanksjoner, folkerettslige reguleringer av våpen, menneskerettigheter i konflikt, samt fredsprosesser.

Relaterte innlegg

Internasjonal utvikling og miljø

Vi er også engasjert i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, fra global helse til kapitalflukt og miljøspørsmål. Vi følger blant annet tett det internasjonale arbeidet for å få på plass en internasjonale avtale om marin plastforsøpling.

 • Rapport om behovet for å regulere marin plastforsøpling - Havene vår er fulle av plast, og de siste par årene har stadig flere land begynt å peke på behovet for en ny internasjonal avtale som kan bidra til å løse problemet. Som et innspill til denne debatten har Folkerettsinstituttet skrevet en rapport om hva en slik avtale kan gjøre, og hvorfor det er behov […]