Krig i Ukraina og folkeretten


Juridika publiserte en artikkel av Hellestveit om "Norske våpenleveranser til Ukraina og hva det betyr under folkeretten". Gro og Cecilie deltok i Juss podden i samtale med Marianne Reinertsen om krig i Ukraina, og folkerettslige rammer for krigen og for norske våpen til Ukraina. Bakgrunn for debatten. 1. mars snakket…

Bloggpost: Talibans besøk i Norge


Den norske regjeringens fasilitering og vertskap for et møte mellom Taliban, myndigheter fra en rekke vestlige land og afghanske sivilsamfunnsrepresentanter i Oslo fra 23. januar 2022, har forårsaket mye debatt. Rammene rundt møtet er ikke intuitive. Her er en gjennomgang av noen av dem. Bloggposten gjennomgår følgende spørsmål: Er Taliban…

BLOGGPOST: Folkeretten og ubåter i Tromsø


En kjapp folkerettslig vurdering av atomubåtanløp i Tromsø havn Genèvekonvensjonenes første tilleggsprotokoll fra 1977 gir regler om hvordan partene skal opptre i krigføring. Artikkel 58(b) handler om forholdsregler i forsvar. Partene skal, så langt det er praktisk mulig, unngå å plassere militære mål innenfor eller i nærheten av tett befolkede områder. Den samme regelen…

Norske styrker i Jordan


I en kommentar i Klassekampen argumenterer Cecilie Hellestveit for hvorfor norsk styrkebidrag i Jordan fra 2020 er både i tråd med folkeretten og har gode grunner for seg for Norge. Kronikken kom etter et intervju i samme avis om styrkebidrag i Jordan. Heier og Ulfstein skrev en oppfølgingskronikk. Mer kritisk…

Ingrid Aunes minnepris til Kjølv Egeland


Egeland vant prisen for sin artikkel «Oslo’s “new Track”: Norwegian Nuclear Disarmament Diplomacy, 2005–2013», publisert i Journal for Peace and Nuclear Disarmament 2 (2) i 2019. I artikkelen undersøker han norsk nedrustningsdiplomati i perioden 2005–2013, en periode hvor Norge stod i spissen for det såkalte humanitære initiativet. Det humanitære initiativet…