Israel-Hamas krigen og folkeretten


Her følger utvalgte tekster og intervjuer om folkeretten og Hamas-angrepet 7 oktober 2023, Israels massive militæroperasjon på Gaza, spørsmål om folkerettsstridighet, proporsjonalitet, krigsforbrytelser og folkemord. Tekster av Hellestveit VG Gaza og krigens regler  Dag og Tid Den brysame proporsjonaliteten Dag og Tid Den folkerettslege statusen til Gaza Morgenbladet Lar vi Israel slippe unna standardene vi ellers…

Krig i Ukraina og folkeretten


Juridika publiserte en artikkel av Hellestveit om "Norske våpenleveranser til Ukraina og hva det betyr under folkeretten". Gro og Cecilie deltok i Juss podden i samtale med Marianne Reinertsen om krig i Ukraina, og folkerettslige rammer for krigen og for norske våpen til Ukraina. Bakgrunn for debatten. 1. mars snakket…

Bloggpost: Talibans besøk i Norge


Den norske regjeringens fasilitering og vertskap for et møte mellom Taliban, myndigheter fra en rekke vestlige land og afghanske sivilsamfunnsrepresentanter i Oslo fra 23. januar 2022, har forårsaket mye debatt. Rammene rundt møtet er ikke intuitive. Her er en gjennomgang av noen av dem. Bloggposten gjennomgår følgende spørsmål: Er Taliban…

BLOGGPOST: Folkeretten og ubåter i Tromsø


En kjapp folkerettslig vurdering av atomubåtanløp i Tromsø havn Genèvekonvensjonenes første tilleggsprotokoll fra 1977 gir regler om hvordan partene skal opptre i krigføring. Artikkel 58(b) handler om forholdsregler i forsvar. Partene skal, så langt det er praktisk mulig, unngå å plassere militære mål innenfor eller i nærheten av tett befolkede områder. Den samme regelen…

Norske styrker i Jordan


I en kommentar i Klassekampen argumenterer Cecilie Hellestveit for hvorfor norsk styrkebidrag i Jordan fra 2020 er både i tråd med folkeretten og har gode grunner for seg for Norge. Kronikken kom etter et intervju i samme avis om styrkebidrag i Jordan. Heier og Ulfstein skrev en oppfølgingskronikk. Mer kritisk…

Ingrid Aunes minnepris til Kjølv Egeland


Egeland vant prisen for sin artikkel «Oslo’s “new Track”: Norwegian Nuclear Disarmament Diplomacy, 2005–2013», publisert i Journal for Peace and Nuclear Disarmament 2 (2) i 2019. I artikkelen undersøker han norsk nedrustningsdiplomati i perioden 2005–2013, en periode hvor Norge stod i spissen for det såkalte humanitære initiativet. Det humanitære initiativet…