Ukraina-krigen og krigens folkerett


Folkerettskonferansen 2022 ble avholdt på Litteraturhuset 29. september 2022 . Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit deltok med innlegg om hhv. krigsforbrytelser og oppgjør (Nystuen) og folkerettslig nøytralitet, partsforhold og partiskhet (Hellestveit). Innleggene har blitt bearbeidet for publikasjon og kan leses her.

Rapport om deportasjon av barn fra Ukraina


Den30 mars 2023 utløste 45 medlemsstater i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) etter konsultasjoner med Ukraina, OSSEs Moskva-mekanisme på temaet tvungen fordrivelse eller deportasjon av barn fra krigsteateret i Ukraina til ukrainsk territorium midlertidig okkupert av Russland eller til Den russiske føderasjon. Cecilie Hellestveit ble valgt av…

Krig i Ukraina og folkeretten


Juridika publiserte en artikkel av Hellestveit om "Norske våpenleveranser til Ukraina og hva det betyr under folkeretten". Gro og Cecilie deltok i Juss podden i samtale med Marianne Reinertsen om krig i Ukraina, og folkerettslige rammer for krigen og for norske våpen til Ukraina. Bakgrunn for debatten. 1. mars snakket…

11. September 2001 20 år etter


Hellestveit og Nystuen bidro med et kapittel om folkerett og 11. september 2001 i et spesialnummer om angrepenes betydning utgitt av det skandinaviske tidsskriftet Internasjonal politikk (NUPI). Hellestveit deltok på lanseringsseminaret på NUPI, hvor Julie Wilhelmsen, Anders Romarheim og Hellestveit diskuterte effektene av 11. september med redaktørene.