Ukraina-krigen og krigens folkerett


Folkerettskonferansen 2022 ble avholdt på Litteraturhuset 29. september 2022 . Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit deltok med innlegg om hhv. krigsforbrytelser og oppgjør (Nystuen) og folkerettslig nøytralitet, partsforhold og partiskhet (Hellestveit). Innleggene har blitt bearbeidet for publikasjon og kan leses her.

Rapport om deportasjon av barn fra Ukraina


Den30 mars 2023 utløste 45 medlemsstater i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) etter konsultasjoner med Ukraina, OSSEs Moskva-mekanisme på temaet tvungen fordrivelse eller deportasjon av barn fra krigsteateret i Ukraina til ukrainsk territorium midlertidig okkupert av Russland eller til Den russiske føderasjon. Cecilie Hellestveit ble valgt av…

11. September 2001 20 år etter


Hellestveit og Nystuen bidro med et kapittel om folkerett og 11. september 2001 i et spesialnummer om angrepenes betydning utgitt av det skandinaviske tidsskriftet Internasjonal politikk (NUPI). Hellestveit deltok på lanseringsseminaret på NUPI, hvor Julie Wilhelmsen, Anders Romarheim og Hellestveit diskuterte effektene av 11. september med redaktørene.

Sult som våpen i krig


NAIL og HL-senteret gir ut rapport om sult som våpen i krig. Som del av HL-prosjektet "Inclusive citizenship", organiserte HL-senteret og NAIL et internasjonalt webinar i desember 2020 for å sammenligne bruk av sult som våpen i krig i konfliktene i Syria og Jemen, og diskutere de ulike redskapene som…