Menneskerettigheter

Lærebok i krigens folkerett. Hellestveit og Nystuen utgir i 2018 en lærebok om krigens folkerett på Universitetsforlaget. Boken benytter særlig eksempler fra norske militæroperasjoner i utlandet for å illustrere ulike problemstillinger. Boken har en egen del om menneskerettigheter i væpnet konflikt.

Undersøkelseskommisjoner for menneskerettighetsbrudd. Cecilie Hellestveit har forfattet kapitlet «Quasi Judicial Mechanisms: International Fact-Finding»,  som kommer i  Baillet og Larsen (red), Research Handbook in International Law and Peace, Cheltenham, Edward Elgar (2018). Dette er en oppdatering av Hellestveits kapittel «International Fact Finding Mechanisms – Lighting Candles or Cursing Darkness?»  i Promoting Peace Through International Law. Baillet og Larsen (red) , Oxford University Press. (2015). Artiklene presenterer, analyserer og kritiserer ulike typer semi-folkerettslige instrumenter for å undersøke anklager om folkerettsbrudd, derunder grove og systematiske menneskerettighetsbrudd (forbrytelser mot menneskeheten).

Menneskerettighetsbeskyttelse for flyktninger fordrevet av interne konflikter.  Cecilie Hellestveit har skrevet en analyse av hvordan folkeretten beskytter  mennesker på flukt som er fordrevet av intern væpnet konflikt. Analysen tar for seg beskyttelse under internasjonal flyktningerett, humanitærrett og menneskerettigheter, og ser på hvordan folkerettens regelverk har spilt seg ut på verst tenkelig måte for de som er fordrevet av krigen i Syria. Analysen ble presentert under den 20. Internasjonale Humanitære Konferansen i Geneve i 2015 under tittelen «Exodus in the Middle East, and the International Law Related to Internal Conflict Induced Displacement». Den er publisert under titlen «The Syrian Exodus and the International Law of Internal Conflict-Induced Displacement » i Family, Separation, and Migration: An Evolution-Involution of the Global Refugee Crisis. Oreste Foppiani og Oana Scarlatescu (red), Bern: Peter Lang, 21 sider (2018).

 

Våpenhandel og menneskerettigheter. Gro Nystuen og Kjølv Egeland har skrevet kapitlet «The Potential of the Arms Trade Treaty to Reduce Violations of International Humanitarian Law and Human Rights Law», i Promoting Peace Through International Law. Baillet og Larsen (red) , Oxford University Press. (2015).

Investeringer og menneskerettigheter. Gro Nystuen har sammen med Andreas Follesdal og Ola Mestad redigert boken ‘Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment’, Cambridge University Press, (2011). Nystuen forfattet i samme bok kapitlet, ‘Divestment on the Basis of Corporate Contribution to Human Rights Violations’,

Våpeninvesteringer og menneskerettigheter. Gro Nystuen har forfattet artikkelen ‘Investment policies and arms production – experiences from the Norwegian Pension Fund – Global.’  i ”Disarmament as Action, Volume III, Thinking Outside the Box in Multilateral Disarmament and Arms Control Negotiations, desember 2006.

Fredsavtaler og menneskerettigheter. Gro Nystuen publiserte sin doktoravhandling ‘Achieving Peace or Protecting Human Rights? Conflicts between Norms Regarding Ethnic Discrimination in the Dayton Peace Agreement’ i 2005 hos. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.