Humanitærrett

Lærebok i krigens folkerett. Hellestveit og Nystuen utgir i 2018 en lærebok om krigens folkerett på Universitetsforlaget. Boken benytter særlig eksempler fra norske militæroperasjoner i utlandet for å illustrere ulike problemstillinger. Boken har en egen del om humanitærrett.

Undersøkelseskommisjoner for krigsforbrytelser. Cecilie Hellestveit har forfattet kapitlet «Quasi-Judicial Mechanisms: International Fact-Finding»,  som kommer i  Bailliet og Larsen (red), Research Handbook in International Law and Peace, Cheltenham, Edward Elgar (2018). Dette er en oppdatering av Hellestveits kapittel «International Fact Finding Mechanisms – Lighting Candles or Cursing Darkness?»  i Promoting Peace Through International Law. Baillet og Larsen (red) , Oxford University Press. (2015). Artiklene presenterer, analyserer og kritiserer ulike typer semi-folkerettslige instrumenter for å undersøke anklager om folkerettsbrudd, med særlig vekt på krigsforbrytelser. Hellestveit forfattet også en sakkyndig og fagfellevurdert rapport for NOREF i 2015 om «Evidence of Violations of International Law in Syria – and the Way Forward», 25 sider.

Humanitærrettens beskyttelse av mennesker fordrevet av interne konflikter.  Cecilie Hellestveit har skrevet en analyse av hvordan folkeretten beskytter  mennesker på flukt som er fordrevet av intern væpnet konflikt. Analysen tar for seg beskyttelse under internasjonal flyktningerett, humanitærrett og menneskerettigheter, og ser på hvordan folkerettens regelverk har spilt seg ut på verst tenkelig måte for de som er fordrevet av krigen i Syria. Analysen ble presentert under den 20. Internasjonale Humanitære Konferansen i Geneve i 2015 under tittelen «Exodus in the Middle East, and the International Law Related to Internal Conflict Induced Displacement». Den er publisert under titlen «The Syrian Exodus and the International Law of Internal Conflict-Induced Displacement » i Family, Separation, and Migration: An Evolution-Involution of the Global Refugee Crisis. Oreste Foppiani og Oana Scarlatescu (red), Bern: Peter Lang, 21 sider (2018).

Våpenhandel og humanitærrettsbrudd. Gro Nystuen og Kjølv Egeland forfattet kapitlet «The Potential of the Arms Trade Treaty to Reduce Violations of International Humanitarian Law and Human Rights Law», i Promoting Peace Through International Law. Baillet og Larsen (red) , Oxford University Press. 20 sider, (2015).

Folkerettslig regulering av voldelige ikke-statlige aktører. Cecilie Hellestveit deltok på et forskningsprosjekt i regi av Clingendale (Leiden) og Ivan Briscoe om Emerging Patterns of Non-Conventional Violence. Hellestveit presenterte et paper på konferansen  International Convention on the Comemoration of World War I (2014) og forfattet rapporten «Tribes, Thugs and Terrorists and the Law – Can Non-Conventional Armed Violence Be Regulated?» (Clingendale/Leiden) 20 sider, (2015).

Regler for stridighetene i ikke-internasjonale konflikter. Cecilie Hellestveit forsvarte sin PhD avhandling ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo med tittel «Conduct of Hostilities under the International Humanitarian Law of Non-International Armed Conflict».  Monografi. Akademika, Oslo (2014), 389 sider.

Statspraksis og internasjonal sedvanerett for maktbruk i militære operasjoner. Cecilie Hellestveit var internasjonal rapportør til den 18. Verdenskongressen for krigens folkerett i 2009. Hun forfattet the General Report sammen med Prof. Wolff Heintschell von Heinegg, lagt frem på verdenskongressen i 2009 og publisert i Military Law and the Law of War Review, Vol. 48 (2009), pp. 473 – 548. Hellestveit redigerte Recueil XVIII om tematikken Practice and Custom in Military Operations, including Peace Support Operations.   sammen med Prof. Wolff Heintschell von Heinegg og Horat.  (2010) Brussels, 860 sider.

Beskyttelse av krigens ofre. Gro Nystuen redigerte boken Searching for a ‘Principle of Humanity’ in International Humanitarian Law’  med Kjetil Mujezinovic Larsen og Camilla Guldahl Cooper,  Cambridge University Press ( 2012). Cecilie Hellestveit bidro med kapitlet «The Geneva Conventions and the Dichotomy between International and Non-International Armed Conflict  – Curse or Blessing for the Principle of Humanity?».

Bruk av ikke-dødelige våpen. Gro Nystuen var medforfatter på FFI-rapporten.» Ikke-dødelige våpen for norske styrker,» Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller, 2004/01169, 57 sider. Året før forfattet Nystuen  FFI-rapporten «Ikke-dødelige våpen og internasjonal humanitær rett», Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller, 2003/01471, 36 sider.