Blogg

Betraktninger og skråblikk på folkerett. Meninger og synspunkter er forfatternes egne, og representerer ikke nødvendigvis Folkerettsinstituttets offisielle holdning.

Siste innlegg

  • Hvordan fremme en verden uten atomvåpen?
    I en ny artikkel i International Affairs, «Who stole disarmament? History and nostalgia in nuclear abolition discourse«, analyserer forsker Kjølv Egeland hva stater og organisasjoner som arbeider for en verden uten atomvåpen kan lære av historien. Et sammendrag av argumentet er tilgjengelig på tidsskriftets medium-blogg.
  • Ingrid Aunes minnepris til Kjølv Egeland
    Egeland vant prisen for sin artikkel «Oslo’s “new Track”: Norwegian Nuclear Disarmament Diplomacy, 2005–2013», publisert i Journal for Peace and Nuclear Disarmament 2 (2) i 2019. I artikkelen undersøker han norsk nedrustningsdiplomati i perioden 2005–2013, en periode hvor Norge stod i spissen for det såkalte humanitære initiativet. Det humanitære initiativet […]
  • Fredsprisutdelingen 2020
    Nobelprisen ble idag tildelt FN-organisasjonen Verdens matvareprogram. Prisen er en velfortjent premiering av en av frontkjemperne i FN-organisasjonen. Det er smart støtte til multilateralt arbeid som svar på COVID-19. (Dertil er WFP en av de organisasjonene som den sittende amerikanske administrasjonen ser ut til å verdsette høyest i hele FN-hierarkiet). […]