Blogg

Betraktninger og skråblikk på folkerett. Meninger og synspunkter er forfatternes egne, og representerer ikke nødvendigvis Folkerettsinstituttets offisielle holdning.

Siste innlegg

  • Norske styrker i Jordan
    I en kommentar i Klassekampen argumenterer Cecilie Hellestveit for hvorfor norsk styrkebidrag i Jordan fra 2020 er både i tråd med folkeretten og har gode grunner for seg for Norge. Kronikken kom etter et intervju i samme avis om styrkebidrag i Jordan. Heier og Ulfstein skrev en oppfølgingskronikk. Mer kritisk […]
  • Den franske floken
    Hellestveit plasserer drapet på den franske lektoren Samuel Paty i oktober 2020 i en større fransk kontekst i Dag og Tid (desember 2020). Hun kommenterer også hvordan vi i Norge bør forholde oss til dette.
  • Slutten på Trump-administrasjonen
    Cecilie Hellestveit har en analyse av Trump-administrasjonens siste dager i Dag og Tid (november 2020), hvor hun argumenterer for at Trump ønsker å dra i havn valglovnaden om å hente hjem amerikanske styrker fra flere teater i verden.