Blogg

Betraktninger og skråblikk på folkerett. Meninger og synspunkter er forfatternes egne, og representerer ikke nødvendigvis Folkerettsinstituttets offisielle holdning.

Siste innlegg

  • Sult som våpen i krig
    NAIL og HL-senteret gir ut rapport om sult som våpen i krig. Som del av HL-prosjektet «Inclusive citizenship», organiserte HL-senteret og NAIL et internasjonalt webinar i desember 2020 for å sammenligne bruk av sult som våpen i krig i konfliktene i Syria og Jemen, og diskutere de ulike redskapene som […]
  • Norske styrker i Jordan
    I en kommentar i Klassekampen argumenterer Cecilie Hellestveit for hvorfor norsk styrkebidrag i Jordan fra 2020 er både i tråd med folkeretten og har gode grunner for seg for Norge. Kronikken kom etter et intervju i samme avis om styrkebidrag i Jordan. Heier og Ulfstein skrev en oppfølgingskronikk. Mer kritisk […]
  • Den franske floken
    Hellestveit plasserer drapet på den franske lektoren Samuel Paty i oktober 2020 i en større fransk kontekst i Dag og Tid (desember 2020). Hun kommenterer også hvordan vi i Norge bør forholde oss til dette.