Folkemord og ikke-statlige aktører

Hellestveit deltok på en internasjonal konferanse i anledning markeringen av at Folkemordkonvensjonen er 70 år. Hellestveit la frem en akademisk gjennomgang av de folkerettslige utfordringene ved å holde ikke-statlige aktører til ansvar for folkemord. En omarbeidet versjon vil bli publisert i en bok redigert av Joyce A Apsel, Ellen Stensrud and Anton Weiss-Wendt.