Gerasimovs hybrid-krig


"Hybrid krigføring" blir vanligvis kreditert stabsjefen i det russiske militæret, General Valerij Gerasimov. I 2013 holdt Gerasimov en tale hvor han fremstilte sitt syn på hybrid krigføring som et asymmetrisk svar på spredning av liberalt demokrati i en globalisert verden. Gerasimov påsto at “rollen til ikke-militære virkemidler i å oppnå…