Uke 2/20


Iran foretar ytterligere mottiltak under atomavtalen/JCPOA. Irans utenriksminister Zarif annonserte at Iran vil foreta nok et mottiltak under Atomavtalen artikkel 36. Iran fjerner nå begrensningen på antallet sentrifuger. Dette er det 5. mottiltaket Iran foretar for å presse atomavtalens gjenværende parter (særlig EU3) til å levere sine forpliktelser etter avtalen,…