Handelsavtalen RCEP i Asia er underveis og vil bli verdens klart største.


RCEP,  Regional Comprehensive Economic Partnership, er en mulig handelsblokk som etableres mellom 16 land. Deltagende land er 10 land fra ASEAN - Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filippinene, SIngapore, Myanmar, Camobida, Laos, Brunei, samt AUstralia, Kina, India, Japan, Sør-Korea og New Zealand. Det har vært holdt 20 forhandlingsrunder så langt,  det…

Gerasimovs hybrid-krig


"Hybrid krigføring" blir vanligvis kreditert stabsjefen i det russiske militæret, General Valerij Gerasimov. I 2013 holdt Gerasimov en tale hvor han fremstilte sitt syn på hybrid krigføring som et asymmetrisk svar på spredning av liberalt demokrati i en globalisert verden. Gerasimov påsto at “rollen til ikke-militære virkemidler i å oppnå…

Trump publiserer rapport om rettslige og politiske retningslinjer for maktbruk i militære operasjoner


I kjølvannet av valget av Donald Trump til amerikansk president i november 2016, tok Obama administrasjonen initiativ til å ferdigstille en rapport som identifiserte rettslige og politiske retningslinjer for maktbruk i militære operasjoner for den amerikanske statsmakten. Formålet var å identifisere (og fryse) praksis og forståelse av grensene for maktbruk,…