Uke 4/20

ICJ med dramatisk avgjørelse om midlertidige forføyninger mot Myanmar i folkemordsaken. 6 nye asiatiske petrokjemiske selskaper på USAs sanksjonsliste pga handel med Iran. 3D printing av våpen etter salg over internett i emining. EU kommer ikke til å forby Huawei 5G.

Den internasjonale domstolen i Haag (verdensdomstolen, som kun behandler saker mellom stater), kom med sin første avgjørelse i folkemordsaken mot Myanmar den 23. januar. Domstolen kom enstemmig til at risikoen for pågående folkemord pålegger Myanmar å ta særlige konkrete tiltak for å beskytte Rohingyaene. Domstolen var ikke imponert over tiltakene sålangt, og påla Myanmar forføyninger ut over det Gambia hadde bedt om. Myanmar får meldeplikt til domstolen om tiltakene (og Gambia får kommentere på disse rapportene). Dette skal leveres innen 4. måneder og deretter hvert halvår frem til domstolen har truffet endelig beslutning i saken. ICJ setter seg til oppsynsmyndighet i en ganske dramatisk utvikling for domstolens funksjon for å forhindre folkemord. Myanmar kom selv med en rapport tre dager tidligere som innrømmet krigsforbrytelser, men utelukket folkemord.

Mnuchin og OFAC har satt 6 nye asiatiske petrolkjemiske selskaper notert i Shanghai, Hong Kong og Dubai på listen over rettssubjekter (selskaper eller individer) som er svartelistet av USA pga handel med Iran (specially designated persons). Amerikanske og utenlandske personer og selskaper som handler med disse kan rammes av ekstraterritorielle tiltak.

Rettslig kamp starter om regulering av 3D printing av håndvåpen. I USA går 21 stater til sak mot Trump-administrasjonen for liberalisering av reglene for 3D printing av våpen på internett. Utfallet vil få store konsekvenser for våpen-tilgang både i USA og i andre land.

EU kommer ikke til å forby Huawei 5G. I drakampen mellom USA og Kina og spørsmålet om Huaweis rolle i infrastruktur i Europa, har Kina tilsynelatende vunnet første runde. EU kommer ikke til forby Huawei gjennom sine retningslinjer for sikkerhet i kritisk infrastruktur meldte EU kommisjonæren for det indre market, Thierry Breton.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *