Lansering av Krigens folkerett

Gro og Cecilie lanserte lærebok/oppslagsverket «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger» den 23.01.2020. Presidenten i Norges Røde Kors, Robert Mood deltok i samtalen foran en fullsatt Wergeland-sal på Litteraturhuset i Oslo.

Boken har også blitt presentert for Norsk Forening for Internasjonal Rett, for Forskningsgruppen for menneskerettigheter, væpnede konflikter, fred og sikkerehet ved Juridisk fakultet ved UiO, og sakprosadagen på Lillehammer. I tillegg har det vært interne presentasjoner ved norsk institusjon for menneskerettigheter og rettsavdelingen i UD. Boken presenteres hos Generaladvokaten 12. juni (særlig vekt på klassifisering av væpnet konflikt), og for IHR gruppene hos Røde Kors i mars (vekt på humanitærrettens regler). Et seminar rundt bokens tema med hovedvekt på hjemmelspørsmål /retten til maktbruk vil finne sted ved Atlanterhavskomiteen tidlig i mars måned.

Forfatterne har blitt intervjuet om boken hos Juridika, med en forkortet versjon på Ublogg. Et lengre intervju om boken på verdibørsen sendes i mars. Boken har blitt lest av Truls Lie, som presenterer den i Ny Tid på en svært fordelaktig måte. Han konkluderer: «Enhver som ser behovet for individuell frihet og internasjonal solidaritet, anbefales således å lese boken!»

Boken fikk en strålende anmeldelse i Forsker forum, hvor Kjetil Vikene beskriver den som «en glitrende bok som både definerer sitt fagfelt og gir et solid grunnlag for diskusjonen om Norges rolle i internasjonale konflikter». «Dette er en lærebok i ordets mest presise forstand. Den definerer sitt fagfelt for et forholdsvis snevert publikum (hovedsakelig jurister), men på en måte som gjør at man som ikke-spesialist (spesielt politikere) kan følge og ha utbytte av hele boken.»

I det skandinaviske rettsvitenskapelige tidsskriftet TfR, ble boken anmeldt av svenske Pontus Winther, som kommer med en svært grundig anmeldelse og nyttige innspill til neste opplag. Han kaller boken «ett väl- kommet bidrag till den folkrättsliga diskussionen i Norden» og sier at den kan «spela en viktig roll i både den norska och den nordiska debatten om det folkrättsliga ramverket för användande av militär makt».

Mens forskeren likte boken, syntes Aftenpostens anmelder at det ble litt i vanskeligste laget, og meddelte at det var «en krevende bok».

COVID – 19 gjorde at flere arrangementer våren 2020 ble avlyst, men høsten 2020 har Gro og Cecilie presentert boken hos Generaladvokaten (militærjuridisk forening), Bjørnsonfestivalen og i ulike departementer (UD og FD).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *