Ny rapport: Nato, Norge og kjernevåpen


Denne rapporten analyserer Natos atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til TPNW. Rapporten er basert på åpne kilder, dokumenter frigitt fra Utenriksdepartementet (UD) og seks dybdeintervjuer med personer med lang erfaring innenfor norsk statsforvaltning og/eller Forsvaret. Last ned hele rapporten her. Egeland…

The TPNW: Setting the record straight


Rapporten "The TPNW: Setting the record straight" analyserer debatten om forbudet mot atomvåpen. Traktatens kritikere har hevdet at avtalen ikke inneholder verifiseringsforpliktelser, vil undergrave ikkespredningsregimet eller inneholder udefinerbare begreper. Rapportforfatterne hevder at de fleste av disse argumentene mangler belegg, og at debatten i stor grad koker ned til et spørsmål…